• סל הקניות ריק

 

SELECT prod.num, prod.aname,prod.aurt, prod.price, prod.dele, prod.makat, prod.miv, prod.isnew, prod.mivprice, prod.azal, prod.sale, mivtyp.icon, mivtyp.mivtxt, prod.eng, c.aname FROM prod INNER JOIN mivtyp ON prod.miv = mivtyp.num INNER JOIN cate c ON prod.cat = ','+CONVERT(VARCHAR(10),c.num)+',' WHERE 1 between prod.gradeFrom and prod.gradeTo and c.tcat=1 and prod.dele=1 and prod.aname<>'' AND c.dele=1 AND c.hidden = 0 ORDER BY c.pre,c.num,prod.makat
מתמטיקה
עברית
בר הפצה - יש לי סוד 1 - מחודש

יש לי סוד 1 - מחודש

78-1050701

מחיר: 10.7

אזל

בר הפצה - יש לי סוד 2 - מחודש

יש לי סוד 2 - מחודש

78-1050702

מחיר: 12.8

אזל

בר הפצה - יש לי סוד 12- מחודש

יש לי סוד 12- מחודש

78-1050712

מחיר: 10.7

אזל

בר הפצה - קסם וחברים 1

קסם וחברים 1

78-2010021

מחיר: 29.6

בר הפצה - קסם וחברים 2

קסם וחברים 2

78-2010022

מחיר: 28.9

בר הפצה - קסם וחברים 3

קסם וחברים 3

78-2010023

מחיר: 31.8

בר הפצה - מילוי הוראות

מילוי הוראות

78-2011402

מחיר: 7.1

בר הפצה - למרחקים א

למרחקים א

78-2011602

מחיר: 7.1

בר הפצה - למרחקים ב

למרחקים ב

78-2011702

מחיר: 7.1

תנ"ך
בר הפצה - להתחיל מבראשית/פרח

להתחיל מבראשית/פרח

78-2020102

מחיר: 12

אזל

בר הפצה - סיפור הבריאה

סיפור הבריאה

78-2022001

מחיר: 16.7

אזל

מדעים
מדעי הטכנולוגיה והמחשב
בר הפצה - משהו זז כאן

משהו זז כאן

78-1042901

מחיר: 11

Blacknet.co.il - בניית אתרים