• סל הקניות ריק

 

SELECT prod.num, prod.aname,prod.aurt, prod.price, prod.dele, prod.makat, prod.miv, prod.isnew, prod.mivprice, prod.azal, prod.sale, mivtyp.icon, mivtyp.mivtxt, prod.eng, c.aname FROM prod INNER JOIN mivtyp ON prod.miv = mivtyp.num INNER JOIN cate c ON prod.cat = ','+CONVERT(VARCHAR(10),c.num)+',' WHERE 2 between prod.gradeFrom and prod.gradeTo and c.tcat=1 and prod.dele=1 and prod.aname<>'' AND c.dele=1 AND c.hidden = 0 ORDER BY c.pre,c.num,prod.makat
מתמטיקה
עברית
מולדת, חברה ואזרחות
תנ"ך
בר הפצה - נושא:-1.2.3.4בית

נושא:-1.2.3.4בית

78-2020402

מחיר: 58.8

אזל

בר הפצה - מנח עד אברהם -בית1

מנח עד אברהם -בית1

78-2020605

מחיר: 11

אזל

בר הפצה - אברהם ויצחק -בית2

אברהם ויצחק -בית2

78-2020705

מחיר: 10

אזל

בר הפצה - יעקב ועשיו-בית3

יעקב ועשיו-בית3

78-2020805

מחיר: 22.8

אזל

בר הפצה - סיפורי יוסף -בית4

סיפורי יוסף -בית4

78-2020905

מחיר: 15

אזל

בר הפצה - סיפור הבריאה

סיפור הבריאה

78-2022001

מחיר: 16.7

אזל

מדעי הטכנולוגיה והמחשב
בר הפצה - משהו זז כאן

משהו זז כאן

78-1042901

מחיר: 11

בר הפצה - מעבר לקיר

מעבר לקיר

78-1042925

מחיר: 11.8

אזל

Blacknet.co.il - בניית אתרים