• סל הקניות ריק

 

SELECT prod.num, prod.aname,prod.aurt, prod.price, prod.dele, prod.makat, prod.miv, prod.isnew, prod.mivprice, prod.azal, prod.sale, mivtyp.icon, mivtyp.mivtxt, prod.eng, c.aname FROM prod INNER JOIN mivtyp ON prod.miv = mivtyp.num INNER JOIN cate c ON prod.cat = ','+CONVERT(VARCHAR(10),c.num)+',' WHERE 3 between prod.gradeFrom and prod.gradeTo and c.tcat=1 and prod.dele=1 and prod.aname<>'' AND c.dele=1 AND c.hidden = 0 ORDER BY c.pre,c.num,prod.makat
מתמטיקה
עברית
מולדת, חברה ואזרחות
תנ"ך
בר הפצה - ישןמשה-בית/פרק ב

ישןמשה-בית/פרק ב

78-2030205

מחיר: 10.6

אזל

בר הפצה - ישןוארא-בית/פרק ו

ישןוארא-בית/פרק ו

78-2030403

מחיר: 8.8

אזל

גאוגרפיה
בר הפצה - יום יום מים

יום יום מים

78-2041501

מחיר: 32.5

אזל

מדעי הטכנולוגיה והמחשב
בר הפצה - מעבר לקיר

מעבר לקיר

78-1042925

מחיר: 11.8

אזל

מוסיקה
בר הפצה - קרן יער

קרן יער

78-2191001

מחיר: 20

בר הפצה - חצוצרה

חצוצרה

78-2191002

מחיר: 20

אזל

בר הפצה - טובה

טובה

78-2191003

מחיר: 20

בר הפצה - סקסופון

סקסופון

78-2191007

מחיר: 20

Blacknet.co.il - בניית אתרים