• סל הקניות ריק

 


SELECT prod.num, prod.aname,prod.aurt, prod.price, prod.dele, prod.makat, prod.miv, prod.isnew, prod.mivprice, prod.azal, prod.sale, mivtyp.icon, mivtyp.mivtxt, prod.eng, c.aname FROM prod INNER JOIN mivtyp ON prod.miv = mivtyp.num INNER JOIN cate c ON prod.cat = ','+CONVERT(VARCHAR(10),c.num)+',' WHERE prod.cat like '%,153,%' and 10 between prod.gradeFrom and prod.gradeTo and c.tcat=11 and prod.dele=1 and prod.aname<>'' AND c.dele=1 AND c.hidden = 0 ORDER BY c.pre,c.num,prod.makat
ספרים באנגלית
בר הפצה - ניו טרנדס ספר NEW TRENDS

ניו טרנדס ספר new trends

153-520

מחיר: 68.2

אזל

בר הפצה - צוייסס עבודה CHOICES

צוייסס עבודה choices

153-524

מחיר: 44.8

אזל

בר הפצה - מור מודול C MORE MODULE

מור מודול c more module

153-546

מחיר: 25

אזל

בר הפצה - טן ספר TEN

טן ספר ten

153-562

מחיר: 70

בר הפצה - טן עבודה TEN

טן עבודה ten

153-563

מחיר: 50

בר הפצה - רמה 5 WOMAN IN WHITE

רמה 5 woman in white

153-746

מחיר: 36

בר הפצה - רמה 5 GHOSTLY VISITORS

רמה 5 ghostly visitors

153-747

מחיר: 36

בר הפצה - רמה 5 THE CLIENT

רמה 5 the client

153-748

מחיר: 36

בר הפצה - אימגן ספר IMAGINE

אימגן ספר imagine

153-882

מחיר: 57.1

Blacknet.co.il - בניית אתרים