• סל הקניות ריק

 


SELECT prod.num, prod.aname,prod.aurt, prod.price, prod.dele, prod.makat, prod.miv, prod.isnew, prod.mivprice, prod.azal, prod.sale, mivtyp.icon, mivtyp.mivtxt, prod.eng, c.aname FROM prod INNER JOIN mivtyp ON prod.miv = mivtyp.num INNER JOIN cate c ON prod.cat = ','+CONVERT(VARCHAR(10),c.num)+',' WHERE 12 between prod.gradeFrom and prod.gradeTo and c.tcat=1 and prod.dele=1 and prod.aname<>'' AND c.dele=1 AND c.hidden = 0 ORDER BY c.pre,c.num,prod.makat
מולדת, חברה ואזרחות
הסטוריה
גאוגרפיה
בר הפצה - ישראל במאה ה-21

ישראל במאה ה-21

78-2040811

מחיר: 73.1

אזל

מדעים
מדעי הטכנולוגיה והמחשב
מוסיקה
Blacknet.co.il - בניית אתרים