• סל הקניות ריק

 


SELECT prod.num, prod.aname,prod.aurt, prod.price, prod.dele, prod.makat, prod.miv, prod.isnew, prod.mivprice, prod.azal, prod.sale, mivtyp.icon, mivtyp.mivtxt, prod.eng, c.aname FROM prod INNER JOIN mivtyp ON prod.miv = mivtyp.num INNER JOIN cate c ON prod.cat = ','+CONVERT(VARCHAR(10),c.num)+',' WHERE 5 between prod.gradeFrom and prod.gradeTo and c.tcat=1 and prod.dele=1 and prod.aname<>'' AND c.dele=1 AND c.hidden = 0 ORDER BY c.pre,c.num,prod.makat
מתמטיקה
עברית
מולדת, חברה ואזרחות
בר הפצה - שומרים על הזכויות

שומרים על הזכויות

78-2195017

מחיר: 20.2

אזל

תנ"ך
בר הפצה - ויקרא צו

ויקרא צו

78-2031301

מחיר: 20

בר הפצה - ביום השמיני

ביום השמיני

78-2031501

מחיר: 20

בר הפצה - אחרי מות

אחרי מות

78-2031701

מחיר: 20

בר הפצה - קדושים תהיו

קדושים תהיו

78-2031801

מחיר: 20

גאוגרפיה
מדעי הטכנולוגיה והמחשב
בר הפצה - קוד פלוס 2

קוד פלוס 2

78-2071607

מחיר: 49

בר הפצה - קוד פלוס 3

קוד פלוס 3

78-2071612

מחיר: 49

Blacknet.co.il - בניית אתרים