• סל הקניות ריק

 


SELECT prod.num, prod.aname,prod.aurt, prod.price, prod.dele, prod.makat, prod.miv, prod.isnew, prod.mivprice, prod.azal, prod.sale, mivtyp.icon, mivtyp.mivtxt, prod.eng, c.aname FROM prod INNER JOIN mivtyp ON prod.miv = mivtyp.num INNER JOIN cate c ON prod.cat = ','+CONVERT(VARCHAR(10),c.num)+',' WHERE 7 between prod.gradeFrom and prod.gradeTo and c.tcat=1 and prod.dele=1 and prod.aname<>'' AND c.dele=1 AND c.hidden = 0 ORDER BY c.pre,c.num,prod.makat
מתמטיקה
בר הפצה - מסלולים ז/1

מסלולים ז/1

78-2077711

מחיר: 33.9

בר הפצה - מסלולים ז/2

מסלולים ז/2

78-2077712

מחיר: 37.5

בר הפצה - מסלולים ז/3

מסלולים ז/3

78-2077713

מחיר: 31.2

עברית
בר הפצה - מילה טובה מאד ז

מילה טובה מאד ז

78-1053321

מחיר: 52

אזל

מולדת, חברה ואזרחות
הסטוריה
גאוגרפיה
בר הפצה - על המפה

על המפה

78-2040211

מחיר: 20

מדעים
בר הפצה - מדעי החיים ז

מדעי החיים ז

78-2042601

מחיר: 48.3

בר הפצה - מדעי החיים תדריך  ז'

מדעי החיים תדריך ז'

78-2042602

מחיר: 25

אזל

בר הפצה - מדעי החומר ז

מדעי החומר ז

78-2042605

מחיר: 39.2

ערבית
Blacknet.co.il - בניית אתרים