• סל הקניות ריק

 


SELECT prod.num, prod.aname,prod.aurt, prod.price, prod.dele, prod.makat, prod.miv, prod.isnew, prod.mivprice, prod.azal, prod.sale, mivtyp.icon, mivtyp.mivtxt, prod.eng, c.aname FROM prod INNER JOIN mivtyp ON prod.miv = mivtyp.num INNER JOIN cate c ON prod.cat = ','+CONVERT(VARCHAR(10),c.num)+',' WHERE 8 between prod.gradeFrom and prod.gradeTo and c.tcat=1 and prod.dele=1 and prod.aname<>'' AND c.dele=1 AND c.hidden = 0 ORDER BY c.pre,c.num,prod.makat
מתמטיקה
בר הפצה - מסלולים ח/1

מסלולים ח/1

78-2077811

מחיר: 66.1

בר הפצה - מסלולים ח/2

מסלולים ח/2

78-2077812

מחיר: 60.9

עברית
מולדת, חברה ואזרחות
בר הפצה - שבילי תרבות ח

שבילי תרבות ח

78-2032022

מחיר: 63

הסטוריה
גאוגרפיה
בר הפצה - על המפה

על המפה

78-2040211

מחיר: 20

מדעים
בר הפצה - מדעי החיים ח

מדעי החיים ח

78-2042611

מחיר: 46.4

בר הפצה - מדעי החיים תדריך ח

מדעי החיים תדריך ח

78-2042612

מחיר: 25

אזל

בר הפצה - מדעי החומר ח

מדעי החומר ח

78-2042615

מחיר: 42.7

ערבית
Blacknet.co.il - בניית אתרים