• סל הקניות ריק

 


SELECT prod.num, prod.aname,prod.aurt, prod.price, prod.dele, prod.makat, prod.miv, prod.isnew, prod.mivprice, prod.azal, prod.sale, mivtyp.icon, mivtyp.mivtxt, prod.eng, c.aname FROM prod INNER JOIN mivtyp ON prod.miv = mivtyp.num INNER JOIN cate c ON prod.cat = ','+CONVERT(VARCHAR(10),c.num)+',' WHERE prod.cat like '%,10,%' and prod.dele=1 and prod.aname<>'' AND c.dele=1 AND c.hidden = 0 ORDER BY c.pre,c.num,prod.makat
מדעים
בר הפצה - פלא טבע ב מארז

פלא טבע ב מארז

78-2041033

מחיר: 57.8

אזל

בר הפצה - פלא טבע ג

פלא טבע ג

78-2041040

מחיר: 49

בר הפצה - פלא טבע ד

פלא טבע ד

78-2041050

מחיר: 35

בר הפצה - מדעי החיים ז

מדעי החיים ז

78-2042601

מחיר: 48.3

בר הפצה - מדעי החיים תדריך  ז'

מדעי החיים תדריך ז'

78-2042602

מחיר: 25

אזל

בר הפצה - מדעי החומר ז

מדעי החומר ז

78-2042605

מחיר: 39.2

בר הפצה - מדעי החיים ח

מדעי החיים ח

78-2042611

מחיר: 46.4

בר הפצה - מדעי החומר ח

מדעי החומר ח

78-2042615

מחיר: 42.7

Blacknet.co.il - בניית אתרים